“For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.” Aristoteles

Enkele richtlijnen van de kosten. De werkelijke kosten kunnen afwijken, dat is mede afhankelijk van een aantal factoren. Zo kan een coaching op verschillende manieren ingezet worden, met acteur en een coach of alleen met een coach, met video-opname etc. Alles gaat uiteraard in overleg. 

  • Een uur feedback oefenen €85
  • Dagdeel oefenen slechtnieuwsgesprek voeren €255
  • Specifiek onderdeel in een coachingsgesprek oefenen uurtarief €85
  • Allergisch voor specifiek gedrag van een ander, oefen daarmee gedurende 2 uur met ons € 170
  • Uurtarief €95 training
  • Dagdeel tarief € 350 training